Tag Archive: Ahmed Musa

Ahmed Musa world cup

Musa ไนจีเรียกำลังเล็งจุดเริ่มต้น

พฤษภาคม 5, 2018 4:09 am Published by

มูซ่า Ahmed Musa ไนจีเรียเป็นประเทศที่แข็งแกร่งที่สุดแห่งหนึ่งของแอฟริกามีจุดเด่นอยู่ที่ FIFA World Cup ™ทุกประเทศตั้งแต่ปี 2537 จนถึงปีพ. ศ. 2537 ยกเว้นประเทศเยอรมนีเมื่อปีพ. ศ. 2520 ในรอบสุดท้ายของการแข่งขันที่บราซิล 2014 พวกเขาชนะไปรอบ 16 ด้วยแอลจีเรียเพื่อนแอลจีเรีย เมื่อทีมของพวกเขาพลาดสอง CAF
อ่านทั้งหมด